Missie

Ontwikkeling van kinderen in de breedste zin stimuleren, zodat ze kunnen omgaan met zichzelf, de ander en de wereld en zo zijn toegerust voor de wereld van nu en morgen.

Kernwaarden

De 4 kernwaarden die we samen uit willen dragen, noemen we Innerwaarden: vertrouwen, verbinding, verantwoordelijkheid, vakmanschap.

Op de vraag waar onderwijs toe dient, blijkt uit antwoorden van onze medewerkers en uit onderzoek dat ‘gelukkig worden’ een breed gedeeld hoger doel is. De 4 Innerwaarden zijn vorm gegeven in een klavertje vier, symbolisch voor geluksbrenger.

4 Innerwaarden

In het Innerwaard-lied worden de 4 Innerwaarden uitgelegd.

Koers 2018-2022 met 7 richtinggevende thema’s

De beschrijving van de 7 thema’s vindt u hier.

Klik hier voor de banner van koers 2018-2022 die ook op al onze locaties staat.