De Groene Ring in Duiven heeft de wind in de rug

Marike Ketelaars is een tevreden directeur. De open dag van haar school, montessoribasisschool De Groene Ring in Duiven-Zuid, afgelopen zaterdag blijkt een schot in de roos. Bezoekers komen niet alleen voor het vernieuwde binnenplein, maar zijn ook zeer geïnteresseerd in de onderwijsaanpak van de school. “Ik heb veel nieuwe gezichten gezien”, zegt Marike Ketelaars.

foto's René Nijhuis

Metamorfose

Het hart van de school heeft een metamorfose ondergaan. Ooit was het een open binnentuin, waarin cavia’s en geiten rondliepen en die bij regen in een vijver veranderde.

Later maken de dieren plaats voor de schoolbibliotheek en een techniekruimte en wordt een overkapping aangebracht. Maar het is er donker en vol en de leerkrachten hebben geen goed overzicht. Wie nu gaat kijken, ziet een prachtige open ruimte met veel licht en frisse kleuren. “Architectenbureau VOM heeft fantastisch werk geleverd”, vindt Marike Ketelaars.

‘Lezen blijft iets magisch’

De bibliotheek heeft haar prominente plaats behouden. Marike Ketelaars: “Lezen is ontzettend belangrijk in het montessorionderwijs, zeker omdat het niet meer vanzelfsprekend is. Boeken blijven iets magisch houden. Ze zijn onmisbaar voor de ontwikkeling van kinderen.”

Maar denk niet dat De Groene Ring iets tegen ICT heeft. Integendeel, in de lokalen hangen smartboards, er zijn vaste computers, laptops en tablets en er wordt veel gewerkt met digitale leermiddelen. Marike Ketelaars: “Maar we zijn geen tabletschool. Kinderen kunnen ook kiezen voor een werkboek of montessorimaterialen.” Ter illustratie pakt ze houten kegels, waarmee bij rekenen breuken worden geoefend. “Volgens Maria Montessori onthoud je iets beter als je het in je handen hebt gehad.”

Vrijheid in gebondenheid

Behalve debibliotheek is het binnenplein een ontmoetingsplek voor ouders - “We gaan uit van de driehoek leerling-ouders-school, we doen het dus samen”, licht Marike Ketelaars toe - en zijn er werkplekken gecreëerd, waar kinderen individueel, in duo’s of in groepjes kunnen leren. Ook dat is typisch montessori. “Bij ons zijn kinderen ‘eigenaar van hun eigen leren’, zoals we dat in onderwijsland noemen. Wat ze moeten leren, staat vast. Hoe en met wie bepalen we samen.”

Leerlingen hebben op De Groene Ring dus veel eigen verantwoordelijkheid, maar dat betekent niet vrijheid/ blijheid. Marike Ketelaars: “Het is vrijheid in gebondenheid. Kinderen krijgen de vrijheid die ze aankunnen, afhankelijk ook van de leeftijd. Zelfstandigheid moet je leren.”

De leerkrachten van De Groene Ring hebben allemaal na de pabo een tweejarige hbo-scholing in montessorionderwijs gevolgd. Daardoor zien ze welke begeleiding een kind nodig heeft. “Montessorionderwijs is continu observeren en coachen.”

Kinderen leren op De Groene Ring ook plannen en samenwerken. “Daardoor hebben ze een voorsprong als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Middelbare scholen geven leerlingen steeds meer eigen verantwoordelijkheid. Dat vergt vaardigheden die op montessorischolen heel normaal zijn.”

‘Leer het mij zelf doen’

Het gaat goed met De Groene Ring. Volgens Marike Ketelaars kiezen ouders om twee redenen voor haar school. “Een deel wil heel bewust montessorionderwijs en is bereid daarvoor iets verder te fietsen. Een ander deel woont dichtbij, maar ook deze ouders staan achter onze aanpak. Ik zeg altijd: je zit goed bij ons als ons motto ‘Leer mij het zelf te doen’ past bij je opvoedstijl.”

Aan het einde van de open dag laat Marike Ketelaars enthousiast de buitenruimte zien, waar de kinderen kunnen voetballen, ravotten en hutten bouwen. En ieder lokaal heeft een eigen tuin, zodat de kinderen in de zomer buiten kunnen lezen en leren.

Tot slot wil Marike Ketelaars nog kwijt dat de fusie met onderwijsstichting Innerwaard haar school veel heeft opgeleverd: “De focus kan nu helemaal op ons onderwijs. Heerlijk!”


IKC De Groene Ring

Beide locaties zijn niet alleen basisschool (4-13 jaar), maar ze hebben ook peuteropvang (2-4 jaar) en voorschoolse-, naschoolse- en vakantieopvang (4-13 jaar). Locatie Zuid biedt bovendien kinderopvang (0-4 jaar). De combinatie van basisonderwijs met kinderopvang, in samenwerking met Kinderopvang Zonnekinderen, maakt De Groene Ring een Integraal Kindcentrum (IKC).