IKC De Brug, Westervoort

Ons IKC

In ons Integraal Kind Centrum (IKC) vormen de basisschool van Innerwaard en Kinderopvang Zonnekinderen samen IKC De Brug. Een organisatie waarin (vak)leerkrachten en pedagogisch medewerkers samenwerken binnen één pedagogische en educatieve doorgaande leerlijn voor kinderen van twee tot twaalf jaar. Ouders mogen van ons verwachten dat wij oog hebben voor het welbevinden van hun kind, omdat alleen dan een kind zich optimaal kan ontwikkelen. In elke basisschoolgroep wordt in dat kader Rots en Watertraining gegeven.

Wij zijn er trots op om specifieke aandacht voor de basisvakken (rekenen/taal/spelling/lezen) te combineren met themagerichte en atelier activiteiten, waarbij juist ook andere talenten van kinderen kunnen opbloeien. Ook geven wij Engels vanaf de kleutergroep. Alle kinderen krijgen bij ons minimaal een uur per week Engels. Sinds juni 2018 zijn wij een gecertificeerde EarlyBird school.

IKC De Brug…

  • … gaat voor de brede (talent) ontwikkeling van ieder kind. Ons uitgangspunt is “samen zijn we sterker” ten behoeve van het kind.
  • … zet het welbevinden en de ontwikkeling van het kind centraal. We bieden ieder kind volop ontwikkelkansen.

Binnen IKC De Brug bieden we

  • Peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar
  • Basisonderwijs voor kinderen van 4-12 jaar
  • Naschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar

Kijk gerust eens verder op onze website en kom meer te weten over ons IKC. Wilt u meer weten of heeft u vragen? We nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen. Dat kan zowel telefonisch (026-3118974) als per mail (directie@ikc-debrug.nl).