Sport IKC Het Startblok

Een wereld die voortdurend verandert, vraagt van mensen dat ze creatief, zelfstandig , flexibel zijn en verantwoordelijkheid nemen. Actief inspelen op veranderingen door kansen te grijpen. Dat vraagt om de juiste kennis, maar ook om een breed palet aan vaardigheden. Denk aan doorzetten, initiatief nemen, keuzes maken, samenwerken, probleemoplossend denken en creativiteit. Mede door het beoefenen van sport kunnen kinderen zich deze en andere vaardigheden spelenderwijs eigen maken. Vandaar dat sport voor onze school een belangrijk speerpunt is.

Sport levert meer op dan sportieve vaardigheden!

Samen leren en bewegen geven een goede balans in het lichaam. Kinderen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling door grenzen op te zoeken en te doorbreken. Doorzettingsvermogen wordt hierdoor vergroot. Dit heeft een positieve uitwerking op het leerproces. Dan is ook het leren van andere dingen die misschien wat minder makkelijk gaan, een uitdaging waar een kind zich met plezier voor zal inzetten.

We bereiden kinderen voor op actieve participatie in de maatschappij

Sport IKC Het Startblok biedt